Upplysningscentralen, eller UC är utan tvekan Sverige största kreditupplysningsregister. Idag erbjuder företaget otaliga mängder av tjänster, från underlag till säkrare affärer till personligt ID-skydd. Och allt däremellan.

Vad gör UC?

Företaget har ända sedan 1973 fört ett Nationellt heltäckande kreditregister över både privatpersoner och verksamma bolag.

I det ständigt uppdaterade registret återfinner man uppgifter vilka ger en stabil grund att föra affärerna och besluten vidare på.

Nya tjänster från UC blir lanserade regelbundet

Utvecklingen står aldrig still för kreditupplysningsföretaget. Tidigare var UC en tjänst då exempelvis ett företag, en organisation eller privatperson önskar genomföra en affär av något slag.

Då kan UC bistå med underlag till estimering och riskbedömning. 

Men idag finns ett helt bibliotek av diverse finansiella tjänster, för privatpersoner och företagare. Ett mindre urval av alla användningsområden du som företagare kan anlita UC för är:

 • Bevakning/rapportering
 • Analysering/värdering/riskbedömning
 • Molntjänst för GDPR-register
 • UC API
 • www.allabolag.se

Bevakning och rapportering från UC

För alla företagare kan ett dåligt affärsbeslut skapa oanade konsekvenser. Med UC skapar man möjlighet att ta snabba men samtidigt effektiva och välgrundade beslut utan någon fördröjning.

Dessutom hjälper de till med bevakning av branscher, kundmålgrupper, utländska bolag med flera.

Bland tjänsterna ingår även rapportering av olika slag. Möjlighet finns att köpa omvärlds- och kreditrapporter för en eller flera specifika branscher.

Med rapportering i realtid kan företag ha översikt över konkurrenternas utveckling men även öppna upp för nya affärsmöjligheter. 

Analysering och värdering

Bland tjänsterna kring analysering får företag en bättre insikt gällande ekonomiska beslut. En av deras mest använda tjänst inom analysering är just kreditupplysning.

Inte enbart inkomster och krediter blir registrerade utan även en analys av personens/företagets så kallade credit score.

Värdering kan gälla av det egna företaget, eller framtida partners. Även årsredovisningar kan bli inköpta, av såväl ens eget som andra bolag.

Du kan få en tydlig bild över det gångna räkenskapsåret med en lättöverskådlig sammanställning.

Molntjänst för GDPR-register

UC hjälper företag att föra ett lagenligt register över samtliga kunder på ett effektivt vis. Lagstiftningen samt hanteringen av personuppgifter enligt GDPR är omfattande liksom tidskrävande.

Därav har UC lanserat en molnbaserad tjänst för att alla företagare enkelt ska kunna föra register av existerande klientel utan att riskera lagöverträdelse.

UC API

Ytterligare en tjänst bolaget erbjuder är ett eget API. Med API:et kan företag få uppgifter inför affärsbeslut direkt i bolagets affärssystem.

Genom att integrera API behöver man ingen kontakt till UC för inhämtning av kundunderlag. I stället kommer all information i datasystemet vilket ger en full kontroll innan, under och efter affären.

Allabolag.se

Allabolag är en tjänst för privatpersoner och företag. För företagare kan tjänsten hämta in mängder av uppgifter.

Som Allabolags hemsida skriver kan man nu göra sökningar efter en viss person, däribland finns information kring exempelvis vilka styrelser denne sitter i.

Årsredovisningar och andra nyckeltal finns också för läsning, helt utan kostnad.

2018 köpte Eneto Group allabolag.se för att ingå i deras koncern, en koncern där även UC ingår.

Eneto Group är ett nordiskt företag vilka arbetar för en säkrare och mer rättvis marknad för affärer mellan privatpersoner liksom företag. 

UC:s för- & nackdelar

Fördelar

 • Välstrukturerad hemsida trots alla tjänster
 • Snabb, trevlig och kunnig support
 • Branschens mest kompletta upplysningsföretag  

Nackdelar

 • Inga synliga prislistor online
 • Till synes inte lika omfattande etablering i omvärlden

Några fördelar konkurrenterna inte delar

Kunder till UC, alltså företag i behov av en kreditupplysning av något slag alternativt privatpersoner, kan välja bland en handfull olika kreditupplysningsföretag.

Av alla är UC både störst och äldst men trots väletablerad krävs mervärde för att kunder ska välja just dem.

Därav utvecklar man tjänsterna ständigt, en nyhet är att UC kan inhämta uppgifter gällande CSN. Något de är först ut med att erbjuda.

Vidare anser många att UC är ett av de mest kompletta kreditupplysningsföretagen, med tilläggstjänster/service övriga kreditupplysningsföretag inte kan erbjuda.    

Historien startade på riktigt 1973

Året 1973 hade UC redan varit aktivt i ett år och hela fyra sedan idén kom till ytan. Men under 1973 flyttade företaget in i sin allra första lokal, på Humlegårdsgatan 14 i Stockholm.

Starten var något långsam i dagens mått men med tanke på 70-talets teknikutveckling var de ett framåtsträvande bolag. 1977 skickade dem den allra första kreditupplysning per brev.

Övriga milstolpar UC genomgått fram till nutid:

 • 1986
  • Uppgradering av datorer till modernare IBM-datorer
  • Lansering av talsvarstjänst 
  • UC:s internet genomgick namnbyte till BIGnet
 • 1990
  • Företaget utvecklade och lanserade Sveriges första cd-romskiva
 • 2010
  • Min UC.se såg sitt ljus för att motverka nätbedrägerier
 • 2013
  • Allabolag.se blir uppköpt av koncernen
 • 2017
  • 40-årsjubileum

Bland de första milstolparna

1986 var ett händelserikt år för bolaget. Att gå över till IBM-datorer var stort då märket IBM slog igenom bara några år tidigare.

Framfarten av tekniken möjliggjorde än mer plats till deras massiva register, effektivare system likaså nya tjänster. 

En annan stor händelse var UC:s eget internets namnbyte. Internet var inte det internet vi använder oss av utan ett gigantiskt system för register. Ett register vilka flertalet av andra länders motsvarande kreditanalysföretag delade med Sverige. 

Genomslaget för det allmänt kända internet fick företaget (med övriga samarbetsländer) att genomgå namnbyte till BIGnet, vilket registret heter än idag.

Åren mellan 1990 – 2010

1990-talets visade sig ännu ett genombrott från företagets sida. Sveriges allra första cd-romskiva blev tillverkad, en ovärderlig uppfinning då de stora datorerna inte längre behöver flytta runt.

Teknikens utveckling gick fort mot 2010 och en ny tid. Idag uppslukar internet vår vardag, en utveckling UC vill vara med att påverka på ett positivt sätt.

I takt med att man började upptäcka nätbedrägerier kom UC på väl utformade skydd för både privatpersoner och företag. Återigen är de ett modernt bolag i framkant.

UC idag

2017 hade UC 40-årsjubileum men inget tyder på att de saktar av, utan ständigt lanserar man nyheter kring tjänster eller service för alla Sveriges medborgare.

Affärsidén att hjälpa företag samt privatpersoner till säkra affärsbeslut och säker nätnärvaro är en lukrativ idé utan ände.

Tack vare UC kan olika typer av företagare eller privatpersoner ta välgrundade beslut i mängder av ekonomiska situationer.

Ingen kan svara till hur vårt samhälle hade sett ut om bolaget inte hade uppstått men en sak är säker, de har ett värde för alla människor på ett eller annat sätt.