Låna pengar med Kreditguiden

Kreditguiden har som uppdrag att hjälpa svenska företag och privatpersoner att sammanställa information om lån och långivare, så att du som konsument kan göra en objektiv jämförelse på de alternativ som finns tillgängliga på den svenska kreditmarknaden.

Med över 80 konsumentkreditinstitut och mer än 40 registrerade banker i Sverige är det svårt att överblicka utbudet av konsument- och företagskrediter när man behöver låna pengar.

Därför kommer Kreditguiden under första kvartalet av 2020 successivt att byggas om till en modern tjänst för jämförelser av olika krediter på lånemarkanden i Sverige.

Vi jämför enbart långivare som har tillstånd av Finansinspektionen (FI).