Bolån: Hur du förhandlar med bankerna och får bästa räntan

Bolån: Hur du förhandlar med bankerna och får bästa räntan

Kreditguiden logga
Kreditguiden.se
Kreditguiden.se har mångårig erfarenhet av jämförelse av kreditgivare. Kreditguiden.se jobbar endast med seriösa aktörer på den svenska kreditgivningsmarknaden och är inte kopplade till något kreditbolag.
Uppdaterad 2023-02-25
Björn
Granskad 2023-02-25 av:
Björn Rylander

Björn har jobbat med olika konsumenttjänster under många år, med övervägande inriktning på kreditgivning och finansiella tjänster. Han känner väl till vikten av att tillhandaha korrekt information till de som behöver ta viktiga beslut om deras privatekonomi.

Björn har en magisterexamen i Besluts-, risk- och policyanalys från Högskolan i Gävle.


Har examen från:  Lunds UniversitetHögskolan i Gävle

Kreditguidens stora bolåneguide har som syfte att ge dig information som gör det lättare att fatta bra beslut om ditt bostadslån. Vår ambition är att hjälpa dig att vara förberedd inför nästa omförhandling eller ansökan om bolån.

De senaste åren har byggandet i Sverige varit på samma nivåer som rekordåren i början av 90-talet. Samtidigt har räntan varit i nedåtgående trend vilket gjort kostnaden för att låna till bostaden lägre än någonsin. Bostadspriserna har stigit och, ökningen av nybyggnation till trots, syntes inga tecken på avmattning av bolånemarknaden.

Sen slog inflationen till 2022 och styrräntan började klättra uppåt.

Sök lånelöfte med dessa kreditbolag:

Både när priserna stiger och bostadslånen blir större och när räntan sticker iväg, fast priserna pressas, är det viktigt att förhandla till dig den lägsta möjliga räntan. Att bestämma rörlig ränta eller bundet lån, och längden på bindningen blir extra viktigt i oroliga tider med räntesvängningar.

Läs vår guide om bolån och lär dig mer om:

 • Vilken ränta du kan få på ditt bolån
 • Hur du förhandlar med bankerna om bästa räntan
 • Utmanarna på bolånemarknaden är något för dig
 • Hur du får bostadslån som giggare eller visstidsanställd
 • Om du kan få bolån med betalningsanmärkningar 
 • Och mycket annat

Bostadskreditinstituten – Utmanarna på marknaden för bolån

Under senare delen av 2016 skedde en omreglering på marknaden för finansiella företag. Traditionella banker regleras genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och klassas som monetära finansinstitut (MFI). Tidigare var det endast MFI-rörelser som fick ge ut bostadslån. 

2016 skedde en förändring som gjorde att bostadskreditinstitut kunde ge ut korta obligationer med löptider på 3-5 år. På det sättet kunde de administrera och förmedla bolån. Syftet var att öka konkurrensen och därmed främja villkoren för konsumenterna. 

2019 finns 17 företag klassificerade som bostadskreditinstitut i Sverige. 10 har rätt att ge ut bostadslån och resterande sju har rätt att förmedla bostadslån till privata hushåll.

Utmanarna på bolånemarknaden

Fördelar med de nya utmanarna

De nya utmanarna administrerar lånet, ger ut dem, sköter amorteringar och räntebetalningar från privatpersonerna som är deras kunder. De skiljer sig en hel del från de traditionella bankerna genom att:

 • De har digitala processer med snabb handläggning
 • Små backend system som inte kostar tid och pengar att driva och uppdatera
 • Effektiva flöden från att du trycker på knappen ”lånelöfte” till att du äger din nya bostad
 • Användarvänliga plattformar
 • I vissa fall lägre räntor till dig som har god kreditvärdighet och låg belåningsgrad

Hur de nya bostadslånen finansieras

Lånen finansieras genom att bostadskreditinstitutet säljer lånen vidare till ett institut eller en bank som paketerar lånen till stora ”bostadsobligationer”. I nästa steg säljs dessa till institutionella investerare som får exponering mot svenska bostadslån. Den som investerar i bostadslån vill ha en avkastning till låg och stabil risk. Därför har de nya låneutmanarna ofta höga krav på dig som kund. 

För att få ett lån från en utmanare behöver du alltså ha en låg belåningsgrad och en god ekonomi. I gengäld kan du få en mycket bra ränta.

Risker med utmanarna

Givetvis finns det nackdelar med utmanarna och deras affärsmodell. Några moderna långivare har blivit kritiserade för risken att stå utan investerare när deras utgivna obligationer löper ut. Det finns en risk att alla investerare vill ha tillbaka sina pengar när den 3-åriga investeringen löper ut. Om ingen annan vill sätta in pengar finns risken att man som låntagare plötsligt står utan bolån. I det fallet skulle man behöva ansöka om lånet på nytt hos en annan bank. Har man tur blir man beviljad ett nytt bolån till bra villkor. Har man riktig otur eller klart försämrad ekonomisk situation finns risken att man står utan långivare. Då kan man bli betalningsskyldig för hela lånet på ett bräde.

Risken är minimal med tanke på lånens låga risk och behovet av avkastning för institutionella investerare. Sannolikt skulle dessutom någon av de större bankerna ta tillfället i akt att genomföra en strukturaffär. På det sättet skulle de ta emot en stor grupp bolånekunder för ett bra pris. 

Rätt läge för din bostad

Vad ett bolån är för något

Ett bolån (eller bostadslån) är en lånetyp där bostaden står som säkerhet för lånet. Det innebär att långivaren har möjlighet att begära en försäljning av bostaden om låntagaren inte kan betala räntekostnaderna. Tack vare säkerheten är räntan på bolån lägre än vad den är vid till exempel ett blancolån.

Hur mycket kan jag få i bolån?

För att du ska bli beviljad ett lån måste du ha inkomst som klarar av lånekostnaden. Du måste ha råd att betala räntekostnader och amorteringar för lånet varje månad.

Är du osäker på hur mycket du får låna? Börja med att gå igenom hushållets ekonomi och gör en budget.

 • Skriv upp alla inkomster och utgifter i ett dokument i datorn eller i ett vanligt skrivblock.
 • Skapa en rättvis bild genom att gå igenom kontoutdragen från banken några månader tillbaka. Kom ihåg att en del kostnader kommer varje kvartal eller ännu mer sällan.
 • Det finns många appar och verktyg som kan hjälpa dig att sammanställa dina transaktioner och överblicka din ekonomi.

Börja med ett lånelöfte

När du ska ansöka om ett bolån ska du alltid börja med att ansöka om ett lånelöfte. Det innebär att du får ett löfte från banken om att bevilja dig ett bostadslån. Löftet gäller i 6 månader så länge som din ekonomiska situation inte förändras till det sämre. Skulle du bli arbetslös under tiden är det inte säkert att banken beviljar lån på samma löfte. Premisserna har förändrats och därmed kan de vilja förändra villkoren för lånet.

Fördelen med lånelöftet är att du har ett åtagande från banken men inget krav på dig att faktiskt ta lånet. Du kan ansöka om lånelöfte hos flera banker samtidigt. Förhandla om villkoren för ditt bolån när det är dags att teckna ett lån. Genom att se till att få en så låg räntesats som möjligt kan du spara flera tusen kronor varje år.

Ansökan om lånelöfte

När du ansöker om ett lånelöfte börjar du med att besöka banken eller långivarens webbplats och fyller i en ansökan. Du börjar alltid med att fylla i svar på frågor om din ekonomi. Exempel på frågor är om du sammanboende och söker lånet gemensamt med någon, om du har bil, hemmavarande barn och om du har andra lån eller krediter. Du får också uppge din årsinkomst, om du har fast anställning och hur mycket kapital du har till kontantinsatsen.

Utifrån uppgifterna om din ekonomiska situation gör banken gör en bolånekalkyl. Kalkylen är ett bedömningsunderlag som används för att klargöra om du har möjlighet att betala ränta och amorteringar för lånet. I kalkylen finns alltid en räntekänslighetsanalys som bedömer din förmåga att betala lånet. Om bolåneräntan går upp ett par procent blir det givetvis dyrare att låna pengar.

Möt banken digitalt

Möt bankerna digitalt och gör en låneansökan

Du behöver inte boka fysiska möten med bankerna du kontaktar, de flesta tillhandahåller onlinelösningar för låneansökan. När du valt ut vilka av bankerna du ska gå vidare med fyller du i en låneansökan. I samband med det skickar banken en förfrågan till uc och gör en kreditprövning av dig. Det innebär att de kontrollerar dina inkomstuppgifter och dina nuvarande skulder. Banken tittar på tidigare förfrågningar om lån och om du har betalningsanmärkningar.

Kontantinsatsen är viktig för att få bolån

Det bästa är att spara ihop till kontantinsatsen. Eftersom ett hus eller en bostadsrätt kostar mycket pengar är det få som har råd med kontantinsatsen. Det är inte alltid möjligt att spara ihop till hela insatsen inom en rimlig tid. Ha för vana att alltid stoppa undan minst 10% av din inkomst. Gör det innan du börjar köpa roliga saker som kläder och middagar är du säker på att lönen räcker till sparandet. Äger du ett boende som har gått upp i värde kanske du kan få ihop pengar till kontantinsatsen, genom en klassisk ”bostadskarriär”.

Bolån utan kontantinsats

Tidigare användes begreppen topplån och bottenlån för bostadslånet. Begreppen finns fortfarande kvar men används sällan i och med införandet av de nya reglerna. Innan bolånetaket infördes var det möjligt att låna till hela bostadens marknadsvärde. Då delade banken upp lånet i en bottendel och en toppdel.

För det mesta var bottenlånet på ungefär 75 till 95 procent av värdet på bostaden. Nivån varierade med vart i landet du köpte din bostad och vilken summa det rörde sig om. För resterande del gick det att ta ett topplån som gavs ut med en högre ränta än den på bottenlånet. Idag får bankerna bara bevilja lån för 85 procent av bostadens värde. Något som gör att det numera endast finns en typ av bolån. Banken kan dock fortfarande låna ut pengar för att täcka de resterande 15 procenten, kontantinsatsen. Då måste du teckna ett lån utan säkerhet, alltså ett blancolån eller privatlån.

Enda sättet att köpa en bostad utan kontantinsats är att göra något av följande:

 • Köp en bostad till ett långt mycket lägre pris än värderingen. På det sättet kan du få ett lån beviljat utan kontantinsats eftersom värderingen är högre än det du betalar för bostaden. Det här fenomenet har förekommit, framför allt vid övertaganden av släktgårdar inom en och samma familj. Det uppstår ett problem om du säljer ditt hus till en utomstående för ett pris under ”marknadspris” . I samband med att transaktionen genomförs kan man argumentera för att du korrigerat marknadspriset. Du sänker alltså värderingen på fastigheten och därmed också låneutrymmet.
 • Ta ett kontantinsatslån, dvs. ett lån utan säkerhet för att betala kontantinsatsen på din fastighet.

Låna till kontantinsatsen

Om du inte har möjlighet att spara ihop till hela kontantinsatsen är ett blancolån en alternativ lösning. Räntan på blancolån är dock högre än den på bolån eftersom lånet ges utan säkerhet.

Rekommenderade privatlån

Ett alternativ är att spara ihop en del och att ta ett privatlån på den andra delen. Då räntan på privatlånet är dyrare än bolånet har du två möjliga strategier för ditt lån. Den ena är att ha en kort amorteringstid och betala av lånet så snabbt som möjligt. Den andra är att ha en lång amorteringstid och betala så lite på lånet som möjligt. Förhoppningen är isåfall att din bostad ökar i värde. Isåfall kommer kunna låna upp mer på huset och på det sättet lösa det dyrare privatlånet.

Vilken ränta kan jag få på mitt bolån?

Kostnaden för ett lån kan skilja sig åt med många tusenlappar varje år beroende på hur hög räntan är. För att ta reda på vilken ränta de olika bankerna erbjuder måste du se bakom ”listräntan”.

Skillnaden på listränta och snittränta (Ankringseffekten)

Listräntan för bolån är den officiella räntan som banken publicerar. Köper du produkter hos ett företag är ”listpriset” det pris man får betala utan förhandling. De flesta kunderna förhandlar på ett eller annat sätt, så nöj dig inte med listpriset. Se det som ett riktmärke som banken vill förhålla sig till. Bankerna vet att listpriset skapar något som kallas för ankringseffekt. En en kund som får 0,2% ”rabatt” under listpriset upplever att de fått en bra deal. Egentligen kanske bra villkor, sett till kundens ekonomi och rådande ränteläget, hade varit en rabatt på 0,5%. Rabatten från listpriset är alltså inte ett reducerat pris utan en klassisk försäljningsteknik. Listpriset säger alltså ingenting om vad de flesta bolånekunderna har i räntekostnad.

Snittränta på bolån

Att titta på bankernas snittränta är däremot mycket mer intressant för ding som ska ansöka om ett bostadslån. Snitträntan visar den genomsnittliga räntan som de faktiska bolånekunderna betalar för sina lån.

Tänk på att snitträntan vare sig är ett räntegolv eller ett räntetak, det är ett genomsnitt. Det behöver alltså inte vara den lägsta räntesatsen banken kan erbjuda. Du kan alltid förhandla om räntan. Har du en god kreditvärdighet och ett stort bankengagemang går det ofta att förhandla ner räntan ordentligt.

Vad kostar min bolåneränta i rena pengar?

När du ska räkna ut hur mycket lånet kostar varje år multiplicerar du lånesumman med räntesatsen. Ett lån på 1 miljon kr med en ränta på 2 procent kostar 20 000 kr. 1 000 000 kr gånger 2 % blir 20 000 kr

Du har även rätt till ränteavdrag. Det sker genom avdrag på skatten, något du får tillbaka i samband med den årliga inkomstdeklarationen. Därför behöver du endast betala 70 procent av räntekostnaden, d.v.s. 14 000 kr (20 000*70 %). Du kan också välja att ansöka om jämkning av skatten hos din arbetsgivare. Då får du avdrag på skatten som dras på din lön motsvarande ditt ränteavdrag.

Bolåneränta när man har betalningsanmärkningar

Att ha en betalningsanmärkning innebär tyvärr ofta att det kan bli svårare att låna pengar. Men det finns långivare som beviljar lån till personer med en anmärkning. Kraven kommer vara höga på att du har en ordnad ekonomi idag. Du måste ha en viss kontantinsats och skulderna som du fått anmärkningar av ska vara avbetalda. Om du uppfyller allt detta finns det goda möjligheter att få bolån trots betalningsanmärkningar.

Fast eller rörlig ränta på ditt bolån

Rörlig eller bunden ränta?

En vanlig frågeställning är om det är bäst att välja bunden eller rörlig ränta på lånet. Båda alternativen har sina fördelar men på lång sikt har den bundna räntan varit dyrare. Skälet till detta är att en bunden ränta är en slags försäkring mot räntehöjningar och att banken därmed tar en ökad risk att förlora pengar. Det fungerar ungefär på samma sätt som när du ber en hantverkare om ett fast pris på ett renoveringsjobb. Hantverkaren kommer behöva ta höjd för förändringar som han inte var medveten om när ni satte igång.

Fördelar med bunden ränta

Trots att det kostar mer att välja en bunden räntesats har den vissa fördelar. Att veta hur stor räntekostnaden på lånet är varje månad gör att det blir enklare att planera privatekonomin.

Du kan sova gott om natten utan att behöva oroa dig för plötsliga chockhöjningar av räntekostnaden. För dig som har en bra ekonomi, och en viss buffert, är det oftast bättre att välja rörlig ränta. Du kommer troligen betala en lägre räntekostnad över tid.

Bunden ränta för att få ränterabatt

När du förhandlar om räntan med banken är det troligt att de ger dig högre rabatt om du binder räntan på lång sikt. Det beror på att banken kan säkerställa att du är kvar som kund. Därmed säkrar de sina intäkter under en lång tid framöver. Banken kan också handla upp internbankslån till fasta priser med fasta löptider.

Du kan binda enskilda poster för att få rabatt på räntan

En anledning till att inte binda räntan är ifall du ska sälja bostaden framöver. När du löser ett lån med fast ränta behöver du betala en ränteskillnadsersättning till banken. Vi kan rekommendera ett knep för att undvika den kostnaden men fortfarande få bra ränta på dina lån. Förhandla till dig en låg ränta på hela lånet men bind bara ett par mindre poster. Ett exempel är om du tror att du aldrig kommer köpa ett boende för mindre än 2 miljoner i lån. Då kan du erbjuda dig att binda en post på 2 miljoner i 5 år. Resterande del av lånet, exempelvis 1,5 miljoner till, kan du teckna med 3 månaders rörlig ränta. Som motprestation för att binda 2 miljoner i fem år kan du kräva ränterabatt på hela lånet.

Amortering

Även kostnaden för att betala tillbaka lånesumman tillkommer vid ett bostadsköp. När du tecknar ett lån gör du samtidigt upp en amorteringsplan som anger hur mycket du ska betala tillbaka.

2016 skärptes kraven för avbetalning av lån på bostäder genom det så kallade amorteringskravet för nya lån. Orsaken bakom de skärpta reglerna var att samhället ville stävja de skenande priserna på bomarknaden och minska ökningen av hushållens skulder.

Nya amorteringskravet

Den som tar ett nytt lån och lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoårsinkomst måste amortera. De nya reglerna kräver en amortering på minst 1 % varje år, om belåningsgraden är 50-70 procent av bostadens marknadsvärde. Överstiger belåningsgraden 70 procent krävs en amortering på minst 2 procent av bolånet.

Räkna ut belåningsgraden genom att dividerar lånesumman med marknadsvärdet på din bostad. Om din bostad är värd 2 miljoner kronor och ditt lån är på 1,6 miljoner kronor har du en belåningsgrad på 80 procent. Belåningsgraden visar med andra ord hur stor andel av värdet på ditt hus som är belånat.

Belåningsgraden ändras över tiden

Tänk på att belåningsgraden kan ändras med tiden och om priserna går upp i ditt område kommer din belåningsgrad att sjunka. Det kan därför löna sig att ha koll på bomarknaden och göra en ny värdering om priserna stigit. På så sätt har du möjlighet att kunna minska din amortering om belåningsgraden sjunker under 70 eller 50 procent.

Amortering är en kostnad som kan svida ordentligt varje gång det är dags att betala in till banken. Kom ihåg att det trots allt handlar om ett sparande. Varje gång du betalar av på ditt lån sjunker räntekostnaden något. Skulle du till slut lyckas betala av hela lånet kommer du att kunna bo riktigt billigt!

Köksrenovering och andra kostnader när du köper bostad

Övriga kostnader för bolån och bostadsköp

Lagfart

Alla som köper ett hus i Sverige måste registreras som ägare hos Lantmäteriet. Något som sker när du ansöker om lagfart i samband med köpet. Ansökan måste ske inom tre månader efter ägarbytet och den ska göras av den nya ägaren. Att ansöka kostar 825 kr i expeditionsavgift. Förutom avgiften tillkommer även stämpelskatten som brukar bli betydligt högre.

Stämpelskatten är 1,5 procent av priset på fastigheten (eller taxeringsvärdet om det är högre). Stämpelskatten för ett hus som kostar 3 miljoner kr blir till exempel 45 000 kr (3 mkr*1,5 %). På Lantmäteriets webbplats kan du läsa mer om lagfart, stämpelskatt och även göra beräkningar med hjälp av deras beräkningsverktyg.

Pantbrev

För att banken ska bevilja ett bolån behöver det finnas ett pantbrev för bostaden. Panten är bankens säkerhet i bostaden och kan användas för att driva fram en försäljning. Förutsatt att låntagaren inte klarar av sina räntebetalningar. Panten utfärdas på samma belopp som bolånet uppgår till.

När du köper ett hus, eller en fastighet som är den formella beteckningen, tillkommer två typer av avgifter. Dels en expeditionsavgift på 375 kr och dels en rörlig stämpelskatt på 2 procent. Det är en stor fördel om fastigheten redan har utfärdade pantbrev. Dessa kan övertas av den nya ägaren, vilket gör att kostnaden blir lägre.

Om du köper en bostadsrätt behöver du inte kontakta Lantmäteriverket. Istället är det bostadsrättsföreningen som tar ut en pantsättningsavgift vid köpet. I bostadsrättsföreningens stadgar kan du hitta information om hur hög avgiften för pant är.

Fastighetsavgift

Vid ett husköp tillkommer, förutom de löpande kostnaderna för el och liknande, även en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgiften är 0,75 procent av fastighetens taxeringsvärde upp till ett visst takbelopp. 2019 var takbeloppet 8 049 kronor per bostadsbyggnad.

Problem att få bolån?

Bolån med betalningsanmärkningar

Om du inte har en fast inkomst eller har betalningsanmärkningar kan det ibland bli problem att få ett bolån. Om du har eget företag brukar det gå att få bostadslån. Det krävs dock att du en stadig inkomst från ditt företag under flera år. Se därför till att förbereda dig med kontoutdrag och deklarationer för ditt företag innan du talar med banken.

Medlåntagare

Vill du få en extra stark låneansökan kan du ha en medsökande på lånet. Det är en fördel om du exempelvis har betalningsanmärkningar eller en låg inkomst. Denna person kan vara en partner, vän eller släkting som är villig att stå med på bolånet.

Tänk på att din medlåntagare får utförlig information om vad det innebär att stå med på lånet. Även du är ansvarig för att betala lånet varje månad kommer din medlåntagare bli betalningsskyldig om du inte kan betala.

Även utan medlåntagare finns det möjlighet att få bolån, trots en sämre ekonomisk situation. Kontakta de långivare som beviljar bolån till personer med betalningsanmärkningar. Några riktar sig också till personer utan fast anställning som exempelvis vikarier eller frilansare. Du får räkna med en högre ränta än för de traditionella bolånen. Men du kommer alltid billigare undan än när du tar ett blancolån.

Lån utan fast anställning

Bolån utan fast anställning – Lån för dig i gigekonomin

Antalet giggare som antingen frilansar eller är visstidsanställda är cirka 15 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. År 2019 var cirka 5 miljoner svenskar i sysselsättning varav 750 000 hade någon form av visstidsanställning. Lägg där till de cirka 50 000 egenanställda och alla enmansföretagare i landet.

Skuldkvot och räntesättning vid varierande inkomst

Giggarna blir allt fler och, precis som andra människor, vill de äga sitt boende. Därför är de en intressant kundgrupp för långivarna på bolånemarknaden. De osäkra inkomsterna gör dock gruppen svårhanterad ur ett riskbedömningsperspektiv. Även om dina inkomster över året är lika höga som för en anställd kan din inkomst anses bara osäker. Det beror på ett traditionellt synsätt om att en arbetsgivare är säkrare än flera små inkomster.

I teorin kan du få ett bolån även om du har en varierande inkomst. Så länge banken kan säkerställa att du har goda chanser att betala av lånet. Trots det är det svårt att få ett bolån utan fast inkomst. Det som krävs är i många fall:

 • Medsökande med fast inkomst.
 • Borgenär med fast inkomst.
 • En högre kontantinsats än bolånetakets 15% av köpeskillingen.
 • Ett lånebelopp som ger en lägre skuldkvot.(Maximalt brukar anses vara 5-6 gånger disponibel inkomst, räkna med en bra bit under det.
 • Att du accepterar en högre ränta än om du hade haft samma inkomst från en fast anställning.

Bostadsköpet i praktiken

Att köpa en bostad handlar inte bara om att ansöka om lån. Det innebär också en del praktiska bestyr både innan och i samband med köpet. När du har bestämt dig för att flytta gäller det att tänka igenom vilken typ av boende som passar bäst.

Börja med att göra en lista över de viktigaste kraven för ditt boende. Det kan vara närhet till mataffärer, skola för barnen och bra kollektivtrafik. Fundera över hur stor bostaden ska vara och om något mer är viktigt. Du kanske måste ha en trädgård eller så räcker med en balkong. Kom ihåg att du aldrig kan ändra läget men ett badrum kan kaklas om och tapeter kan bytas.

Bo i ett populärt område

Om du vill flytta till ett populärt område finns det en risk att priserna är höga. Om du inte får låna så mycket pengar är det dags att börja kompromissa.

 • Går det att dela av ett rum till två mindre för att barnen ska få varsitt rum?
 • Går det att dela av vardagsrummet för att få plats med en säng?

Idag finns det många smarta compact living-lösningar för den som har ont om utrymme. Om du inte vill kompromissa om storleken på huset går det att hitta ett billigare boende ända. Du måste isåfall tänka dig att bo längre från service och kommunikationer. Eller köpa ett äldre hus med stort renoveringsbehov. Glöm bara inte att räkna på ökade kostnader för bilresor om du väljer att bosätta dig en bit utanför stan.

Gå på visningar

Innan du slår till på en bostad är det bra att gå på flera visningar. På det sättet kan du bedöma för- och nackdelar med olika boenden. Undvik dock att dras med i en hetsig budgivning. Bestäm dig innan för vad du är beredd att betala och stanna vid ditt tak även om budgivningen drar iväg.

Budgivning

När du har vunnit en budgivning kommer du att behöva betala in handpenning för boendet till den ansvariga mäklarens klientmedelskonto. Handpenningen brukar vara 10 procent av köpesumman och förs över till säljaren vid tillträdet. Säljaren får alltså ta del av handpenningen först när resterande del av pengarna förs över.

När du köper en bostad kommer du också att behöva skriva under ett köpekontrakt. Det visar att du är den nya ägaren till huset eller bostadsrätten. Alla praktiska detaljer ordnas av mäklaren. Även om det är skönt att slippa pappersarbete är det viktigt att lägga tid på att läsa igenom köpekontraktet. Kontrollera att alla uppgifterna stämmer och att du kan stå för garantierna som finns med.

Kom ihåg att mäklaren är skyldig att se till både köparens och säljarens intressen. Tveka inte att ställa frågor till mäklaren och vara lite extra noggrann och besvärlig i samband med köpet.

Checklista inför bostadsköpet
Hjälp med checklista inför bostadsköpet?

Checklista inför bostadsköpet

 • Gå igenom din ekonomi och gör en månadsbudget där du tar med både inkomster och utgifter. Dela upp budgeten i flera olika kategorier som till exempel transport, sparande, studielån och övriga lån, kläder, mat o.s.v. Använd gärna någon av de budgetkalkyler som finns på nätet.
 • Fundera över vilken typ av bostad som du skulle vilja köpa. Om du inser att du inte har råd med alla dina önskemål kan du lista de viktigaste punkterna som du inte kan kompromissa med. Tänk på att det går att inreda med smarta compact living-lösningar och på så sätt klara sig med färre kvadratmeter.
 • Jämför olika bankers räntor och ansök om lånelöfte. Glöm inte att du får göra avdrag för räntekostnaden i samband med deklarationen. Det är också viktigt att förhandla med banken för att sänka kostnaden för lånet.
 • Gå på flera visningar innan du bestämmer dig och undvik att dras med i budgivningshetsen. Tänk på att det alltid kommer fler chanser och att nästa bostad förmodligen är ännu bättre!
 • Läs även det finstilta i köpeavtalet

Motsvarade den här texten dina förväntningar?

Klicka på en stjärna för att sätta betyg.

Medelbetyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga betyg ännu, blir först med att betygsätta artikeln.

Saknar du något eller har du någon annan feedback?

Hur kan vi förbättra artikeln?