Företagslån

Företagslån

Kreditguiden logga
Kreditguiden.se
Kreditguiden.se har mångårig erfarenhet av jämförelse av kreditgivare. Kreditguiden.se jobbar endast med seriösa aktörer på den svenska kreditgivningsmarknaden och är inte kopplade till något kreditbolag.
Uppdaterad 2022-10-21
Björn
Granskad 2022-10-21 av:
Björn Rylander

Björn har jobbat med olika konsumenttjänster under många år, med övervägande inriktning på kreditgivning och finansiella tjänster. Han känner väl till vikten av att tillhandaha korrekt information till de som behöver ta viktiga beslut om deras privatekonomi.

Björn har en magisterexamen i Besluts-, risk- och policyanalys från Högskolan i Gävle.


Har examen från:  Lunds UniversitetHögskolan i Gävle

Svenska företagslån utan säkerhet växer med 2 miljarder varje månad. Vilket lån du ska välja och hur du ska låna skiljer sig åt enormt. Allt beror på ert företags behov, ekonomi och målsättning framöver. Läs vår guide och lär dig välja rätt företagslån.

Marknaden för företagslån har en årlig tillväxttakt på 5,8 procent och totalt hade vanliga företag lånat 2 519 miljarder kronor i april i år. Företagens blancolån uppgår till 457 miljarder, en siffra som växer med cirka 2 miljarder kronor varje månad. 

Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är en form av kredit som riktar sig till registrerade företag. Det finns en rad olika varianter av företagslån på marknaden som skiljer sig åt både vad gäller kostnader och villkor.

Företagslån kan ges till alla typer av företag oavsett bolagsform. Det har ingen betydelse om du har ett aktiebolag, en enskild firma, ett handelsbolag eller liknande. Lånet kan samtidigt ges till allt från småbolag till större företag. Huvudsaken är att långivaren gör bedömningen att det finns en bärighet i företagets verksamhet.

När ditt företag kan behöva ett lån

När kan det behövas ett företagslån?

Eftersom det är ytterst få som klarar att låna ut privata pengar till sitt eget företag, krävs det ofta någon form av lån. Det kan finnas flera olika anledningar för ett företag att ta ett lån, bland annat beroende på branschtillhörighet. Nya företag har dessutom andra behov än redan etablerade företag. Likviditet kan behövas till:

 • Varulager. Här kan det handla om en expansion av sortimentet där ett företag exempelvis har fått flera nya leverantörer.
 • Löner. Ett expanderande företag behöver arbetskraft för att kunna möta de nya utmaningarna. Tidsbrist innebär allt som oftast sämre försäljning, eftersom det då inte finns tillräckligt med tid att bearbeta kunder eller att leverera varor i tillräcklig utsträckning.
 • Profilering och marknadsföring. Här kan det exempelvis behövas pengar för att kunna delta på några av branschens viktiga mässor eller för att synas i tidningar, TV, eller på internet. Hit räknas också poster som inköp av till exempel varuprover.
 • Investera i maskiner och övrig produktionsutrustning. Handlar företagets verksamhet om någon form av tillverkning krävs det likviditet till verktyg, maskiner och annat. I ett producerande företag behövs också kapital till material som används för tillverkning av själva produkterna.
 • Likviditet för att klara kassaflödet. Det är inte alla kunder som betalar sina fakturor i tid och av den anledningen kan det vara bra att buffra kapital för att hantera de egna leverantörsfakturorna.

Företagslån utan säkerhet

När du tar ett företagslån är det i regel blancolån, dvs. företagslån utan säkerhet man pratar om. Som företag kan man också låna pengar till att köpa en maskin eller en fastighet och då ha själva tillgången som säkerhet för lånet.

Ansöka om företagslån

Hur går det till att ansöka om ett företagslån?

Idag sker de flesta ansökningarna på nätet, där ansökan antingen görs direkt hos en enskild långivare eller hos flera på en och samma gång via en låneförmedlare. Många gånger kan lånegivaren kopplas direkt till företagets bokföringsprogram och på så sätt få tillgång till aktuellt rörelseresultat. I vissa fall, som exempelvis vid ansökan hos ALMI, föregås ansökan vanligen av en personlig kontakt med en rådgivare.

I en låneansökan anges önskat kreditbelopp och återbetalningstid samt en rad olika uppgifter om företaget; organisationsnummer, företagsnamn, adress, kontaktuppgifter med mera. Vid låneansökan som görs via nätet används vanligen bank-ID som identifiering.

Hur mycket får jag låna?

Vissa långivare vill ha tillbaka den lånade summan inom 6 månader medan andra tillåter återbetalning på upp till 5 år. Återbetalningstiden på företagslån är kortare än för privatlån. I de allra flesta fallen har lånen löptid på maximalt 3 år. En stor anledning till det är att lånen ofta ska fungera som investeringar för att få verksamheten att växa. Långivarna ser det som riskfyllt att låna ut pengar på längre löptider än ett par år. Som låntagare vill du också betala av lån för att så snart som möjligt börja tjäna pengar på din investering.

Lånebeloppet kan vara allt från 10 000 kronor upp till 10 miljoner kr. För företag kommer lånebeloppet alltid stå i relation till investeringen, avkastningen på den investeringen och den generella återbetalningsförmågan. Har du en säkerhet att sätta i pant kan det öka på ditt låneutrymme. En säkerhet kan vara i form av en fastighet eller andra tillgångar som maskiner eller lager.

Vad krävs för att företaget ska få låna

Vad krävs för att ansöka om företagslån?

Det krävs mer dokumentation vid ansökan om företagslån jämfört med när en privatperson ska låna pengar. Långivaren kräver alltid in senaste resultat- och balansräkningen. Enda undantaget är om företaget är helt nystartat. Ofta får detta kompletteras med uppgifter som baseras på aktuell bokföring för året. En del långivare kan koppla upp sig mot ditt ekonomisystem och hämta in uppgifter. Då får de tillgång till både fakturering och kostnader i realtid. Fortfarande en ganska ovanlig lösning men något som ökar i användande hela tiden.

Affärsplan

Företag som lånar pengar får räkna med att skicka in sin affärsplan. Ett underlag som innehåller bred information om verksamheten. Där ska själva affärsidén redogöras men också hur företaget arbetar mot sina mål. Ett nystartat företag har en affärsplan som är obeprövad. Det innebär en större risk för den som ska låna ut pengar. Här gäller det att kunna presentera en affärsplan som både är övertygande och proffsig.

Låneutrymme och ränta

En bank som tar emot din låneansökan tar hänsyn till alla de faktorer som nämns ovan. De vill alltid göra en helhetsbedömning av företagets förmåga att kunna betala av lånet. En del i processen är att bedöma företagets möjliga låneutrymme. När låneutrymmet är satt kommer räntan att räknas fram.

Alla banker använder sin egen riskbedömningsmodell. Därför ska du alltid jämföra flera långivare innan du tackar ja till ett lån.

Beroende på ditt företags ekonomi kan det finnas krav på en medfinansiär i för att lånet ska kunna beviljas. En medfinansiär kan antingen vara ett annat företag, en person eller en privat kontantinsats.

Villkoren varierar beroende på vilka mål och vilket fokus varje bank har. Eftersom det finns så många aktörer på marknaden finns det nästan alltid någon som kan hjälpa dig. Några av de vanligaste kraven på företagslån är:

 • Att du bedriver aktiebolag
 • Verksamheten har varit aktiv i 3 år
 • Minsta omsättning
 • Ägarna är bosatta i Sverige
 • F-skatt är registrerad
 • Ägarna går med på personlig borgen
 • Insats av eget kapital (vanligt vid lån till företagsförvärv och fastighetköp)

Jämföra företagslån

Givetvis ska du jämföra olika långivare innan du väljer företagslån. Kom dock ihåg att du både måste jämföra rätt typ av lån och rätt typ av kundgrupp. Det är skillnad på erbjudande, lånebelopp och räntor beroende på typ av företag. Om du nyligen startat enskild firma har du helt andra förutsättningar än om ditt företag är väletablerat och ska finansiera ett fastighetsförvärv.

Låna till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag

Med ett välmående aktiebolag är det troligt att långivaren gör en förfrågan från uc endast på företaget. Därmed påverkas inte din privata kreditvärdighet. Troligtvis får du gå i personlig borgen för lånet. Det gäller för alla företagslån som beviljas på mindre belopp, upp till minst 500 000 kr. Det innebär att du också kan jämföra privatlån när du ska låna till företaget. Får du bättre villkor på ett privatlån kan du sen låna in pengarna till företaget. Är ni två ägare kan ni låna hälften var privat och låna in till företaget.

Företagslån för nytt företag

Här är det du som privatperson och eventuella medsökande som står för kreditrisken. Det är er kreditvärdighet som skapar förutsättningarna till att få ett lån beviljat. Har du ett annat arbete samtidigt som du startar företaget är det lättare att få ett lån. Det är också en fördel om ni har några första kunder. Att visa på avtal som borgar för fakturering underlättar givetvis också. Allt som kan styrka att ditt företag kommer lyckas är en fördel i den här diskussionen.

Företagslån småföretag

Småföretag tar ofta företagslån som en del i sin process att växa. De kan både behöva köpa nya maskiner, anställa och utbilda personal eller bygga upp lager för att kunna sälja mer. När du ska låna pengar som småföretagare ska du komma ihåg att du kommer få gå i personlig borgen för lånet. Därför ska du både jämföra privatlån och företagslån innan du lånar. Välj det lån som har lägst ränta och bäst villkor och låt antingen dig själv som privatperson stå på lånet, eller företaget.

Hur lång tid tar det från ansökan till utbetalning?

Tiden för att hantera ansökan varierar mellan de olika bolagen. I en del fall där ansökan är automatiserad får du svar i stort sett direkt. Andra bolag, som hanterar ärendet manuellt, kan ta några dagar på sig. Inte sällan får du komplettera ansökan med fler uppgifter under ärendets gång. När lånet är beviljat får du pengarna utbetalt på kontot inom några bankdagar.

Snabba företagslån

Företagslån har inte samma möjlighet till direkt utbetalning som privatlån kan ha. Du kan inte ansöka om ett företagslån och ha pengarna på kontot 5 minuter senare. Däremot kan du ansöka om lån och få pengar utbetalda dagen efter.

Går det att ångra ett företagslån?

Det här varierar mellan olika bolag, men vanligen har man några dagar på sig att ångra lånet. En avgift för detta kan tillkomma. Hos en del bolag är inte ansökan bindande förrän man godkänt låneerbjudandet.

Vad händer om jag inte kan betala tillbaka lånet?

Om fakturan förfallit till betalning får du en påminnelse från långivaren att betalningen saknas. Skulle du ändå inte betala trots påminnelsen går ärendet vidare till inkasso. Borgensmännen är ansvariga för att betalning sker.

Vilken ränta för jag på företagslånet?

Det är väl värt den tid det tar att undersöka lånemarknaden noga innan du ansöker. Du kan spara mycket pengar på ett företagslån med bra ränta. Kostnaderna för ett företagslån kan ganska lätt bli hög om du väljer fel.

De kostnader du behöver jämföra när du väljer företagslån är:

 • Räntekostnad
 • Om lånet inte har ränta – månadsavgiften för lånet
 • Uppläggningskostnad
 • Aviavgift
 • Förseningsavgifter om du inte betalar lånet i tid

Om lånesumman exempelvis är 1 000 000 kr och räntesatsen är 6 %, hamnar räntekostnaden på 60 000 kr per år. I det fall lånets löptid är 5 år blir den totala räntekostnaden 300 000 kr. Betalas lånet av på kortare tid blir kostnaden givetvis lägre.

Vilken ränta får jag

Vad är snitträntan på företagslån?

Bankerna redovisar idag snittränta på bolån. På samma sätt skulle banker och långivare kunna redovisa snittränta även på företagslån. Så ser tyvärr inte marknaden ut. Det finns inga krav på den typen av transparens på marknaden för företagslån. Fråga gärna banken om snittränta för olika lånebelopp. Får du ett svar har du något att utgå ifrån i din argumentation om räntan.

Uppläggningskostnad

Uppläggningskostnaden varierar, från cirka 500 kr och uppåt. En del långivare tar en fast avgift och andra en procentuell del av lånesumman. Den fungerar som en engångskostnad som brukar dras från lånebeloppet. Avi-avgiften, som betalas månadsvis, är vanligen mellan 25 och 50 kr. Något som oftast kan undvikas genom att använda autogiro eller e-faktura. Be gärna långivaren maila bokföringsunderlag även om du valt autogiro.

Effektiv ränta

Begreppet ”effektiv ränta” är vanligt i samband med lån. Den effektiva räntan innefattar inte enbart räntekostnaden. Den innefattar den totala kostnaden för lånet. Alla fasta avgifter räknas in och uttrycks som en procentuell ränta, en effektiv ränta. Det här är ett begrepp att hålla utkik efter när du ska låna pengar. Det är till god hjälp när du gör jämförelser mellan olika lån och kreditbolag.

Påverkar lånet rörelsens resultat?

Bokföringsmässigt är det inte lånesumman som påverkar resultatet, utan andra poster som till exempel räntekostnad och avi-avgifter. När betalningen till långivaren bokförs handlar det främst om två olika poster: själva amorteringen och räntekostnaden. Den del av verifikationen som handlar om amortering bokförs mot ett konto som börjar med ”23” (exempelvis 2350) och räntekostnaden vanligen mot konto 8410.

Går ett företagslån att lösa i förtid?

Ja, det går att betala tillbaka ett företagslån på kortare tid än vad som överenskommits. Det finns långivare som tar ut en avgift för detta, men vanligen innebär det ingen extra kostnad.

Finns det företagslån utan ränta?

Det har blivit allt vanligare att erbjuda räntefria företagslån. Här ska man dock vara medveten om att inget ges bort kostnadsfritt. Lånen betalas istället på andra sätt. De räntefria lånen innebär andra avgifter som motsvarar den kostnad som skulle ha funnits för ett lån med ränta. Det vanligaste är att du får betala en fast månadsavgift för lånet.

Företagslån utan UC

Många långivare erbjuder lån utan kreditupplysning hos UC, Upplysningscentralen. Upplysningen sker istället hos ett annat kreditinformationsbolag.

För dig med ett större företag gör det ingen skillnad om förfrågan sker hos uc eller inte. Ditt företags kreditvärdighet påverkas inte av förfrågningar. Om så var fallet skulle många välmående företag få katastrofal kreditvärdighet. Om du ansöker om ett mobilabonnemang till en anställd eller köper av en ny leverantör kan ditt företag få en kreditförfrågan. En del företag gör kreditupplysningar på sina kunder varje år.

Det är en annan sak om du driver ett enmansföretag med låg omsättning, en enskild firma eller är nystartad. När du ansöker om lån kommer långivarna göra en kreditupplysning på dig som driver företaget. När du får en personlig UC förfrågan påverkar det din kreditvärdighet.

Creditsafe med flera

En långivare som inte använder UC kan bland annat samarbeta med Creditsafe, Bisnode och Sergel Kredittjänster.

En bra regel för dig som driver litet företag är att inte söka lån hos alltför många bolag samtidigt. Eftersom det genererar kreditupplysningar. Jämför gärna ett par långivare vid ett tillfälle och använd också en låneförmedlare. När du sen ska omförhandla lån kan du kontakta någon enstaka aktör. På det sättet håller du antalet förfrågningar nere. Du kan också välja att söka lån hos aktörer som inte använder UC.

Företagslån trots betalningsanmärkning?

Om du har en eller flera betalningsanmärkningar kan det vara svårt att få ett företagslån beviljat. Som tur är förändras marknaden och allt fler långivare riktar sig mot den kundgruppen. De erbjuder lån till företag som har anmärkningar. Däremot bör det inte finnas några obetalda skulder hos Kronofogden. Viktigt att känna till är att lån med betalningsanmärkningar innebär högre räntekostnader. Det är en större risk för det bolag som lånar ut pengar, vilket resulterar i högre avkastningskrav och dyrare räntor.

Företagslån till bil

Är det möjligt att ta ett företagslån till bil?

Ja, det finns möjligheter för företag att låna till bil. Du kan både välja regelrätta billån och vanliga blancolån. Företag kan dessutom leasa bilar. Här finns möjlighet att låna till hela köpesumman utan kontantinsats, om det utrymmet finns i företagets ekonomi. Bilen du köper är en tillgång som fungerar som säkerhet för lånet. Kan du inte betala av lånet kan handlar ta tillbaka bilen och sälja den vidare.

Finns företagslån utan borgen?

Du får räkna med en personlig borgen för att få ett företagslån. Framför allt om du driver ett litet företag. Utöver det är säkerhet i företaget genom företagsinteckning vanligt. Flertalet långivare erbjuder dock företagskrediter utan något personligt ansvar. Med det förutsätter någon annan form av säkerhet. Företaget kan ha en så stark balansräkning att de kan låna helt utan säkerhet. Men då rör det sig om större företag och relativt små lånesummor.

En personlig borgen innebär en viss risk för dig som äger företag. Om företaget inte kan betala av lånet är det du privat som behöver göra det. Vissa företag har svårt att bli beviljade lån på grund av bristande kreditvärdighet hos ägarna. I sådana fall får företaget vanligen avslag på sin ansökan.

Företagslån genom ALMI

Ett alternativ till ett vanligt företagslån kan vara att söka finansiering genom ALMI Företagspartner. ALMI har inte samma höga krav som andra långivare vad gäller aktuellt ekonomiskt läge. De ser istället till företagets möjligheter framöver.

Almi erbjuder ett flertal olika lån beroende på vad ni satsar på att göra. En baksida med ALMI-lånen är emellertid att räntan är en bra bit högre än för vanliga företagslån. Dock är detta självklart att föredra i en situation där det inte går att få ett lån någon annanstans.

Lån för unga genom Nyföretagarcentrum

För det nystartade företaget som ännu inte kräver så mycket kapital finns Nyföretagarcentrums entreprenörslån för unga. Ett lån som erbjuds i samarbete med SEB och riktar sig till låntagare mellan 18 och 34 år. Här finns möjlighet att låna mellan 10 000 och 25 000 kr. Genom Nyföretagarcentrum går det också att få hjälp i form av rådgivning. Det kan handla om hur man skriver en affärsplan, bokföringsregler och mycket annat.

Checkkredit som alternativ

Företaget kan behöva tillfällig tillgång till likviditet. Det kan bero på att man väntar på betalning från kunderna eller vid tillfälliga dippar i försäljningen. En checkkredit kan här vara ett alternativ till ett vanligt företagslån. Du betalar en fast ränta för att ha tillgång till tjänsten och en tilläggsränta när du nyttjar krediten.

Det här är ett flexibelt sätt att snabbt få tillgång till likviditet. Du kan se på checkkrediten som en vilande buffert. Du kan använda den i kombination med ett företagslån för att få en effektiv finansieringslösning. Ett problem för dig som vill teckna en checkkredit är att ditt företag måste ha en stark historik för att krediten ska beviljas. Storbankerna kräver minst ett årsbokslut i ryggen. Du som nystartad heller aldrig kredit på en högre summa än föregående års resultat.

Factoring – Belåna fakturor för att slippa vänta på betalning

Factoring, eller fakturabelåning, har blivit en vanlig tjänst på marknaden. Det innebär att företaget kan ta ett lån med fakturorna som säkerhet. Kreditbolaget som lånar ut pengar tar en ränta, som vanligt vid lån. Istället för att vänta på en betalning får man pengar direkt, ofta inom 24 timmar från belåningen. Om er faktura inte blir betald blir ni betalningsskyldiga för lånet från factoringbolaget. Därför får du aldrig belåna fakturor över en viss limit.

Fakturaköp

Du kan också välja att sälja fakturor till ett factoringbolag. Då får du betalt för fakturorna minus en provision (liknar en ränta). Factoringbolaget tar då över kreditrisken för fakturan. Du får betalt direkt oavsett om fakturan blir betald eller inte.

En fördel, förutom likviditet, med fakturabelåning är att företaget inte behöver hantera inkassoärenden på egen hand. Factoringbolaget tar över fakturan och därmed hela kravhanteringen.

Factoring-bolagets avgift är vanligen ett procentuellt belopp av kundfakturan plus en administrativ fast avgift. Kundfakturor som redan är utställda köps inte; det beror på om kunden klarar en kreditupplysning eller ej.

Några tips

Ett vanligt misstag som företag gör, och då särskilt unga företag, är att låna för lite pengar. Det kan låta konstigt att kalla ett alltför litet lån för ett misstag. Men en budget är trots allt enbart en gissning om det ekonomiska läget framöver.

Det är därmed bättre att ta i lite extra när man ändå lånar. Om prognosen inte skulle stämma – vilket den sällan gör – har man en buffert att klara sig på. Det är heller inte säkert att långivaren går med på att utöka lånet om det skulle visa sig att ni behöver mer pengar. I det fallet görs istället en ny bedömning baserat på den senaste tidens resultat.

Räkna pessimistiskt på din budget

Relaterat till tipset ovan gäller den budget som ska fungera som underlag till att bedöma behovet av likviditet. Ta till ordentligt på kostnadsposterna, eftersom det nästan alltid går åt mer pengar än man tror. Dessutom är det långt ifrån säkert att försäljningen kommer igång så snabbt som ni hoppas.

Likviditetsbudgeten bör därför vara försiktig och försäljningsbudgeten pessimistisk. Arbetsinsatserna ska sen var offantligt mycket större än ni planerade. På det sättet minskar ni risken att hamna i knipa.

Längre återbetalningstid än planerat

Ofta kan det vara bra att ta ett lån med en något längre löptid och istället betala tillbaka lite mer när verksamheten så tillåter. Detta för att minska den ekonomiska belastningen i tider när det inte kommer in så mycket likviditet i företaget, exempelvis vid lågsäsong. Man ska dock komma ihåg att en längre löptid innebär en högre totalkostnad på grund av räntan.

När du ska låna till likviditet är det alltid svåra att göra en rimlig prognos. Ta gärna hjälp av en rådgivare för att förstå vilket behov av kapital du har. Kontakta gärna låneförmedlare eller kreditmarknadsbolag här på hemsidan, de bidrar gärna med både erfarenhet och idéer.

Motsvarade den här texten dina förväntningar?

Klicka på en stjärna för att sätta betyg.

Medelbetyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga betyg ännu, blir först med att betygsätta artikeln.

Saknar du något eller har du någon annan feedback?

Hur kan vi förbättra artikeln?