Creditsafe är ett av de kreditupplysningsföretag som olika typer av företag kan välja bland. De erbjuder flera olika tjänster och i flera olika länder.

Creditsafe Group möjlighet att ge ekonomiska underlag till förmånliga priser för företag med affärer utanför Sveriges gränser.

Vad gör Creditsafe?

När en företagare behöver underlag för att fatta ett finansbeslut kan Creditsafe vara behjälplig genom att tillhandahålla uppgifter kring ett annat bolag.

Med Creditsafe får företag möjlighet att ta del av flertalet tjänster.

Vilka tjänster företag kan köpa

De tjänster Creditsafes affärsidé är grundat på gäller inte enbart kreditupplysningar. Företagare kan också köpa:

 • Adresslistor
 • Fordon-/fastighetsregister
 • Bevakning
 • Registervård

Adresslistor

Adresslistor innebär att du som företagare kan köpa leads med hjälp av Creditsafes massiva register. Med listorna kan mängder av olika företag marknadsföra liksom bearbeta nuvarande/framtida kundgrupper.

Listorna kan bestå av diverse kriterier däribland bransch, geografi, bolagsresultat, riskintervall eller liknande.

Fordon-/fastighetsregister

En annan tillgänglig tjänst är fordonsregister. De registerna innehåller samtliga registrerade fordon i Sverige. Detaljerad information kan man inhämta om både bil och dess ägare, oberoende om ägaren är privat eller ett företag.

I fastighetsregistret får man möjlighet att undersöka inteckningar, taxering, lagfart och mycket mer. Registret uppdaterat i realtid med informationsinhämtning från:

 • Lantmäterier
 • Sveriges officiella fastighetsregister
 • Taxeringsregistret

Bolagshandlingar – ytterligare en service under register

Förenkla sökandet efter bolagsordningar samt registerbevis med hjälp av Creditsafe. Få all information från ett och samma företag. Allt man behöver göra är att söka på organisationsnumret i fråga.

Servicen inhämtar uppgifterna från Bolagsverket och exporterar dem som en PDF-fil för snabb och effektiv hantering.

Bevakning

Ta hjälp av Creditsafe för att bevaka befintliga kunder. Enligt Creditsafes egna uppgifter sker hela 80% av ett företags kreditförluster på nuvarande kunder.

Bevakningen kan därför minimera företagares förluster, när en förändrad kreditrating sker en uppdatering av kunden hos Creditsafe omgående.

Registervård

Med denna kategori av tjänster bistår Creditsafe med vård liksom underhåll av kundregister. Tidsenliga uppgifter samt aktuell information är av stor vikt för att effektivisera arbetet för alla typer av kundinriktade verksamheter.

Eftersom registervård är ett tidskrävande moment har Creditsafe utformat en tjänst där de sköter all registervård åt bolag. Med deras verktyg kan företagare bespara tid och pengar.

Med registervården kan Creditsafe även addera värdefulla data till de redan existerande uppgifterna. Exempelvis kan de lägga till:

 • Bolagsinformation
 • Kreditinformation
 • Marknadsinformation
 • Eventuell exkludering/konkurs

Fler tilläggstjänster under vård av register

Ovanpå redan nämnda tjänster kan man även göra en så kallad Health Check på kundregister. Med kontrollen ger man företag en tydlig översikt av potentiella risker likaså möjligheter med nuvarande klientel.

Kontrollen blir sammanställd och skickad till kunden som kan agera passande till resultaten. Det kan gälla ny kundbearbetning men även vara en bekräftelse att nuvarande klientel är välmående enligt Creditsafes parametrar.

Få all önskad information integrerat med Creditsafe API

Likt konkurrenterna har Creditsafe utvecklat ett API för att enkelt integrera kundernas önskade data direkt in i deras egna affärssystem.

I stället för att omvandla och lägga in all data själva kan kunderna få data automatiskt införd med hjälp av API:t.

Creditsafes för- & nackdelar

Otaliga tjänster och produkter finns att tillgå med kreditupplysningsbolaget. I jämförelse med branschens övriga aktörer listar vi här några för- och nackdelar.

Fördelar

 • Kunder får ta del av samtliga register under Creditsafe Group
 • Prisinformation direkt på hemsidan
 • Mängder av tjänster inom finansbeslut är tillgängliga

Nackdelar

 • Endast för företag/myndigheter
 • Något rörig hemsida i jämförelse

Creditsafe skiljer sig något från UC

Bisonde är en av de främsta konkurrenterna till Creditsafe. Anledningen till att UC inte konkurrerar i samma utsträckning är tack vare Creditsafes något annorlunda kreditupplysning.

UC tar fram en upplysning vilket antecknas förfrågningen på personen i fråga. Uppgiften stannar i systemet under ett år, med för många förfrågningar kan UC-score påverkas negativt följt av nekade till kredit.

Creditsafe tar kreditupplysning utan registrering

I stället för att registrera upplysningen inhämtar företaget (på samma sätt som Bisonde) relevanta uppgifter utan att förfrågan registreras.

Just denna aspekt är ett säljande argument för kreditgivaren då kunder kan föredrar diskretion.  

Etableringen tog sin början år 1997

Myndigheter, företag och organisationer har ända sedan 1997 fått faktabaserat informationsunderlag av Creditsafe.

Med kreditupplysningsföretaget UC som inspiration uppstod idén av ett antal entreprenörer att skapa en likvärdig affärsidé.

Över 20 år senare har företaget vuxit till en koncern med huvudkontoret beläget i Göteborg. Utöver Sverige har företaget kontor i 13 länder inkluderat USA, Japan, Norden och Italien.

De många ländernas samarbete är styrkan hos Creditsafe. Koncernen kan erbjuda kvalitativ information till låga priser.

Creditsafe i siffror

 • Över 365 miljoner företag registrerade
 • Från 2013 till 2020 har Creditsafe fördubblat sin omsättning
 • 500 000 användare år 2020
 • 100 000 kunder
 • Etablerad på tre olika kontinenter

Creditsafes bransch är tuff trots få aktörer

Att tillhandahålla ekonomisk information är en nischad bransch där UC var ensam aktör under några år. Utöver UC har Bisonde en god andel av marknaden, delat med Creditsafe samt några mindre upplysningsföretag.

Trots konkurrensen har företaget lyckats ökat sin omsättning, delvis då de har hittat en något annorlunda väg.

Creditsafe erbjuder bland annat konkursnyheter på månatlig basis

Kreditupplysningsföretaget riktar sig inte bara mot företag och myndigheter. De erbjuder även en kostnadsfri tjänst med konkursfakta varje månad.

De publicerar även likvärdiga nyheter med jämna mellanrum för att öka medvetenheten likaså tillgängligheten för information.

De 13 olika länderna ger Creditsafe en global kännedom

Utbredningen av Creditsafe Group sprider sig ständigt till nya länder. Ett av de nyaste tillskotten i koncernen är att de under mars månad 2021 kommer att öppna ett kontor i Danmark.

Och de räknar med än mer expansion framöver. Tack vare den internationella närvaron får koncernen god lokalkännedom i så stor utsträckning som möjligt.

Sammanfattningsvis

Med hjälp av kreditupplysningsbolag likt Creditsafe kan företagare få finansiella underlag gällande det egna alternativt andras bolag.

Till skillnad från konkurrenterna har de tillgång till ett stort antal bolag i andra länder. Med ett nära samarbete kan Creditsafe erbjuda konkurrenskraftiga priser vilket är deras styrka.

Önskar ett företag skapa ett tillförlitligt informationsflöde för finansiella beslut kan Creditsafe ge en stabil grund för ett genomtänkt affärsbeslut.